Zakres usług

Witam na stronie Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego

Zajmuję się szacowaniem nieruchomości, służebności, nakładów i szkód na nieruchomościach oraz czynszów. Jestem autorem kilkuset opinii sądowych.W szczególności specjalizuję się w:

  • Szacowaniu służebności przesyłu;
  • Wszelkich przypadkach bezumownego użytkowania w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne;
  • Wywłaszczeniach pod drogi oraz na inne cele publiczne;
  • Opiniach  sądowych i pozasądowych;
  • Opiniach czynszowych, za okresy minione i aktualne;

Oferuję także:

  • prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na inwestycje celu publicznego: drogi, przesył itp.,
  • prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości na cele realizacji inwestycji celu publicznego,
  • prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie odszkodowań z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania oraz spraw o rentę planistyczną,
  • prowadzenie innych spraw administracyjnych związanych z różnego rodzaju daninami publicznymi: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprawy podatkowe itp.

W takich przypadkach występuję pod własnym nazwiskiem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Podstawowy obszar działania to środkowa i północna część woj. pomorskiego czyli cały rejon aglomeracji gdańskiej, cały pas wybrzeża od Krynicy Morskiej poprzez Półwysep Helski do Ustki, Kociewie, Kaszuby i Żuławy.

Jarosław Matejczuk