O mnie

Jarosław Matejczuk

Urodziłem się w 1958 r. w Gdańsku. Wykształcenie wyższe techniczne uzyskałem w 1982 roku  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Moja praca dyplomowa dotyczyła wentylacji obiektu przemysłu drzewnego. Ukończyłem w 1998 roku studia podyplomowe z zakresu prawa i zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Napisałem pracę dyplomowa z zakresu prawa pracy. W roku 2000 ukończyłem studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Moja praca dyplomowa dotyczyła wyceny i planu zarządzania nieruchomością komercyjną położoną w Gdańsku przy ulicy Sadowej. Obiekt realnie funkcjonuje i przynosi dochody. Uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowy uzyskałem w roku 2001, nr uprawnień 3447. Pełnię funkcję stałego biegłego sądowego ustanowionego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku od kilku kadencji. Specjalizuję się w szacowaniu służebności przesyłu oraz wszelkich przypadków bezumownego użytkowania (w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne), szacowaniu nakładów i szkód w związku z nieruchomościami oraz w szacowaniu wszelkich przypadków wywłaszczeń i negocjacji związanych z drogami i innymi celami publicznymi. Drugim podstawowym obszarem pracy zawodowej są wszelkie opinie czynszowe sądowe i pozasądowe, za okresy minione i aktualne. Mam zaszczyt być członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (www.ptrm.pl) , jedynej w Polsce organizacji zawodowej zrzeszającej wyłącznie czynnie uprawiających zawód Rzeczoznawców Majątkowych. Moja Kancelaria – jako firma – jest członkiem założycielem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl).